Mesomap of Slovakia Weather Network Stations

 Teplota   Rosný bod   Vlhkosť   Smer vetra a rýchlosť/Náraz   Zrážky dnes   Tlak a Tendencia   Aktuálne počasie   Názov lokality 

17.0 °C RB 15.9 °C 93 % Vietor z SVSV  0.2 nár. 1.4 m/s 2.1 mm 1016.3 hPaUstálený Metar LZSL: Few Clouds Malá oblačnosť Banská Štiavnica

19.5 °C RB 14.1 °C 71 % Vietor z SVSV  0.0 m/s 0.6 mm 1021.8 hPaUstálený Metar LZSL: Few Clouds Malá oblačnosť Brezno

20.5 °C RB -12.2 °C 10 % Vietor z JJZJJZ  0.0 m/s 0.0 mm 1018.7 hPaUstálený Metar LZIB: Few Clouds Malá oblačnosť Bratislava - Dúbravka

23.1 °C RB 19.9 °C 82 % Vietor z SS  0.0 m/s 0.0 mm 1017.0 hPaUstálený Metar LZIB: Few Clouds Malá oblačnosť Most pri Bratislave

21.9 °C RB 16.8 °C 73 % Vietor z SVSV  0.0 nár. 0.7 m/s 0.0 mm 1014.0 hPaUstálený Metar LZIB: Few Clouds Malá oblačnosť Stupava

19.8 °C RB 19.0 °C 95 % Vietor z SS  1.9 nár. 2.3 m/s 7.4 mm 1016.0 hPaUstálený Metar LZKZ: Clear Jasno Rudná

19.2 °C RB 19.1 °C 99 % Vietor z VV  0.7 nár. 1.7 m/s 3.6 mm 1023.8 hPaUstálený Beladice

18.1 °C RB 16.8 °C 92 % Vietor z SSZSSZ  0.4 nár. 1.8 m/s 0.0 mm 1013.0 hPaUstálený Metar LZTT: Few Clouds Malá oblačnosť Levoča

Offline Offline Offline Offline Offline Offline Offline Poprad

Offline Offline Offline Offline Offline Offline Offline Horná Maríková - Ráztoka

16.7 °C RB 16.7 °C 100 % Vietor z SS  0.0 m/s 5.4 mm 1018.7 hPaUstálený Metar LZZI: Clear Jasno Zliechov

21.6 °C RB 20.4 °C 93 % Vietor z SS  0.0 m/s 0.0 mm 1016.0 hPaUstálený Metar LZIB: Few Clouds Malá oblačnosť Trnava

19.8 °C RB 19.6 °C 99 % Vietor z SVSV  0.3 nár. 0.7 m/s 0.0 mm 1017.4 hPaUstálený Jasno Jasno Bytča

18.2 °C RB 17.4 °C 95 % Vietor z JJZJJZ  0.0 m/s 37.8 mm 1015.4 hPaUstálený Polooblačno Polooblačno Rosina

Zobrazené údajé boli zhromaždené
od Po, 25-júl-2016 21:50:01 CEST do Po, 25-júl-2016 21:57:45 CEST

The Slovakia Weather Network is an affiliation of personal weather Websites located in Slovakia. Pocasie-Bytca.sk is proud to be a member of the Slovakia Weather Network.
Please take a moment to visit other stations on the network by clicking on the map above or clicking on the links below. The stations are displaying the weather conditions: Temperature, dew point, humidity, wind direction and speed/gust speed, today's rain, barometric pressure and trend, current conditions and the name of the city where the weather station is located.

Banská Štiavnica: 17.0°C, RB 15.9°C, 93%, SV 0.2 nár. 1.4 m/s, Zrážky: 2.1mm, Tlak: 1016.3hPa Ustálený, Metar LZSL: Malá oblačnosť Brezno: 19.5°C, RB 14.1°C, 71%, SV 0.0 m/s, Zrážky: 0.6mm, Tlak: 1021.8hPa Ustálený, Metar LZSL: Malá oblačnosť Bratislava - Dúbravka: 20.5°C, RB -12.2°C, 10%, JJZ 0.0 m/s, Zrážky: 0.0mm, Tlak: 1018.7hPa Ustálený, Metar LZIB: Malá oblačnosť Most pri Bratislave: 23.1°C, RB 19.9°C, 82%, S 0.0 m/s, Zrážky: 0.0mm, Tlak: 1017.0hPa Ustálený, Metar LZIB: Malá oblačnosť Stupava: 21.9°C, RB 16.8°C, 73%, SV 0.0 nár. 0.7 m/s, Zrážky: 0.0mm, Tlak: 1014.0hPa Ustálený, Metar LZIB: Malá oblačnosť Rudná: 19.8°C, RB 19.0°C, 95%, S 1.9 nár. 2.3 m/s, Zrážky: 7.4mm, Tlak: 1016.0hPa Ustálený, Metar LZKZ: Jasno Beladice: 19.2°C, RB 19.1°C, 99%, V 0.7 nár. 1.7 m/s, Zrážky: 3.6mm, Tlak: 1023.8hPa Ustálený, Levoča: 18.1°C, RB 16.8°C, 92%, SSZ 0.4 nár. 1.8 m/s, Zrážky: 0.0mm, Tlak: 1013.0hPa Ustálený, Metar LZTT: Malá oblačnosť Poprad - No current conditions report Horná Maríková - Ráztoka - No current conditions report Zliechov: 16.7°C, RB 16.7°C, 100%, S 0.0 m/s, Zrážky: 5.4mm, Tlak: 1018.7hPa Ustálený, Metar LZZI: Jasno Trnava: 21.6°C, RB 20.4°C, 93%, S 0.0 m/s, Zrážky: 0.0mm, Tlak: 1016.0hPa Ustálený, Metar LZIB: Malá oblačnosť Bytča: 19.8°C, RB 19.6°C, 99%, SV 0.3 nár. 0.7 m/s, Zrážky: 0.0mm, Tlak: 1017.4hPa Ustálený, Jasno Rosina: 18.2°C, RB 17.4°C, 95%, JJZ 0.0 m/s, Zrážky: 37.8mm, Tlak: 1015.4hPa Ustálený, Polooblačno

Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.


Región

Stanica
Aktuálne
počasie
Tepl.
°C
Rosný bod
°C
Vlhk.
%
Vietor
m/s
Náraz
m/s
Zrážky
mm
Tlak
hPa
Tendencia Posl.
Aktual.
Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Metar LZSL: Few Clouds 17.0 15.9 93 SV Vietor z SV 0.2 1.4 2.1
1016.3Ustálený
Ustálený 21:55:08
Banskobystrický kraj Brezno Metar LZSL: Few Clouds 19.5 14.1 71 SV Vietor z SV 0.0 0.0 0.6
1021.8Ustálený
Ustálený 21:57:32
Bratislavský kraj Bratislava - Dúbravka Metar LZIB: Few Clouds 20.5 -12.2 10 JJZ Vietor z JJZ 0.0 0.0 0.0
1018.7Ustálený
Ustálený 21:57:32
Bratislavský kraj Most pri Bratislave Metar LZIB: Few Clouds 23.1 19.9 82 Vietor z S 0.0 0.0 0.0
1017.0Ustálený
Ustálený 21:57:13
Bratislavský kraj Stupava Metar LZIB: Few Clouds 21.9 16.8 73 SV Vietor z SV 0.0 0.7 0.0
1014.0Ustálený
Ustálený 21:57:18
Košický kraj Rudná Metar LZKZ: Clear 19.8 19.0 95 Vietor z S 1.9 2.3 7.4
1016.0Ustálený
Ustálený 21:50:18
Nitrianský kraj Beladice 19.2 19.1 99 Vietor z V 0.7 1.7 3.6
1023.8Ustálený
Ustálený 21:57:19
Prešovský kraj Levoča Metar LZTT: Few Clouds 18.1 16.8 92 SSZ Vietor z SSZ 0.4 1.8 0.0
1013.0Ustálený
Ustálený 21:57:38
Trencianský kraj Zliechov Metar LZZI: Clear 16.7 16.7 100 Vietor z S 0.0 0.0 5.4
1018.7Ustálený
Ustálený 21:57:13
Trnavský kraj Trnava Metar LZIB: Few Clouds 21.6 20.4 93 Vietor z S 0.0 0.0 0.0
1016.0Ustálený
Ustálený 21:57:07
Žilinský kraj Bytča Jasno 19.8 19.6 99 SV Vietor z SV 0.3 0.7 0.0
1017.4Ustálený
Ustálený 21:57:45
Žilinský kraj Rosina Polooblačno 18.2 17.4 95 JJZ Vietor z JJZ 0.0 0.0 37.8
1015.4Ustálený
Ustálený 21:50:01