Zemetrasenia s magnitúdou 4.0 alebo vyššou vzdialené do 4000 km neboli za uplynulých 7 dní hlásené.

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Mapa a údaje sú vlastníctvom United States Geological Survey.